ชื่อทางวิทยาศาตร์ของมะละกอชื่อวิทยาศาสตร์ :   Carica papaya L.

วงศ์Caricaceae

ถิ่นกำเนิด :

มะละกอเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกากลาง สันนิษฐานว่าบริเวณเม็กซิโกตอนใต้และประเทศใกล้เคียง

มีบันทึกว่า มะละกอได้แพร่กระจายไปยังปานามาและสาธารณรัฐโดมินิกัน ตั้งแต่ก่อนปี 2068 (1525)

และมะละกอได้แพร่เข้าไปยังฟิลิปปินส์ประมาณปี 2093 (1550)

ก่อนจะแพร่จากที่นั่นเข้าสู่มะละกาและอินเดียในเวลาต่อมาจากบันทึกของนักเดินทางชาวดัทช์

มะละกอน่าจะแพร่จากฟิลิปปินส์ไปมะละกาก่อนปี 2126  (1583)  โดยชาวสเปนหรือโปรตุเกส

ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ามะละกอจากมะละกาแพร่เข้ามาสู่ส่วนที่เป็นประเทศไทยเมื่อใด

มีเพียงบันทึกที่ผ่านมาว่า ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว ทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาเมืองไทย

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ให้ความนิยมชมชอบบริโภคมะละกอไทยกันมาก

ปัจจุบัน การปลูกมะละกอได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก

โดยเฉพาะในแถบศูนย์สูตร ระหว่าง 32 แลทติจูด เหนือ-ใต้

และในส่วนของประเทศไทย

มะละกอได้กลายมาเป็นพืชอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อคนไทยทุกครัวเรือน

และมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาค